Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/13/d377254396/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258
Pla de millora | Barri S'Auguer

Barri S'Auguer

Associació de Veïns del Barri de S'Auguer

El Pla de Millora del Barri de S’Auguer ha estat elaborat per la Junta de l’Associació de Veïns del Barri de S’Auguer i presenta en forma de fitxes les principals problemàtiques amb les que es troba el Barri de S’Auguer. En cada fitxa es descriu de forma somera la problemàtica i les possibles conseqüències i solucions proposades.

Aquest document pretén ser un document dinàmic de treball (a través de la Web podeu incloure comentaris, suggeriments, noves problemàtiques identificades, etc). Els polítics de Blanes són coneixedors d’aquest document.

El Barri de S’Auguer és un dels més antics de Blanes amb una història lligada a la pesca de la nostra vila i d’aquest fet ens enorgullim tots nosaltres. Però el fet de que sigui un dels barris més antics comporta també que arrosseguem una sèrie de mancances cròniques la solució de les quals requereixen unes fortes inversions (sistema de clavegueram, cablejats aeris, pavimentació i voreres,etc).

El Barri de S’Auguer s’ha convertit en les darreres dècades en un nexe d’unió entre els barris situats al sud de la Palomera i el centre del poble i per tant és un lloc de pas de molta gent. Per això qualsevol millora en el nostre barri benefícia no només als nostres veïns sinó que a un gran nombre de ciutadans. Tot i això ens agradaria que aquests ciutadans es trobessin bé dins del nostre barri i fessin un ús més enllà del pont entre el centre i altres barris. Per això el nostre objectiu és que també es promogui el comerç propi del barri d’una forma sostenible i que assolim en un curt termini de temps que la mobilitat dins del barri sigui la més amigable possible amb els vianants, tant dels veïns com dels usuaris no residents.

El nostre objectiu, el nostre ideal de Barri, té en compte una sèrie de premisses bàsiques:

 • Mantenir els símbols, tradicions, urbanisme, etc que són propis del nostre barri conjugant-ho amb el benestar dels nostres veïns;
 • Fer del nostre Barri un model de sostenibilitat social, econòmica y mediambiental. I per assolir aquest model de sostenibilitat volem prioritzar:
 • Fomentar el teixit associatiu incorporant a la nostra associació i implicant en els nostres actes a un major nombre de veïns de totes les edats i condicions;
 • Fer partícips de les decisions importants sobre el nostre Barri al major nombre de veïns mitjançant processos de participació ciutadana democràtics (assemblees).
  • Afavorir un desenvolupament sostenible ambiental del nostre Barri:
  • Potenciant els sistemes de gestió de residus respectuosos amb el medi ambient, prioritzant la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge (per aquest ordre).
  • Contribuir a la reducció en l’emissió de gasos efecte hivernacle mitjançant consums energètics més sostenibles i reduint la circulació pel nostre Barri.
   • Afavorir i potenciar al vianant en front del vehicle. Per això cal ampliar les zones de vianants del Carrer S’Auguer a la resta de carrers, millorant les voreres, reduint l’aparcament en el barri i limitant l’accés a vehicles només residents.
   • Potenciar i ajudar al teixit comercial de tot el Barri.
   • Estudi per eliminar l’aparcament en el carrer Méndez Núñez i/o alternativament col·locar una pilona en el carrer Méndez Núñez en front de l’entrada del CEIP Joaquim Ruyra.
   • Asfaltat del carrer Sant Pere Pescador
   • Organització cablejat telefònica

   Si us voleu descarregar el document, cliqueu aquí: PLA DE MILLORA DEL BARRI DE S’AUGUER (180210)